Vill du vara med?

Rivieraklubben skapar en mötesplats för yrkesverksamma i sydöstra Frankrike. Ett nätverk som blir en plattform för att kunna utbyta erfarenheter.
Ett nätverk som inspirerar med inbjudna gäster som delar med sig av sina kunskaper och upplevelser.

Rivieran lockar många svenskar och inte bara de som slutat arbeta. Trenden är att färre skriver sig i Frankrike, medan det blir allt vanligare att yngre personer köper bostad. I många fall som sekundärboende. Rivieran är också intressant för personer som driver företag och attraherar människor som vill skapa en mer dynamisk livssituation. Den fysiska arbetsplatsen behöver inte vara stationär. Digitaliseringen och globaliseringen öppnar ständigt möjligheter för människor att arbeta på distans. Rivieraklubben bedömer därför att det finns ett behov av ett svenskbaserat affärsnätverk på Rivieran. Vi kommer att bredda vår verksamhet i syfte att stödja och underlätta för yrkesverksamma medlemmar och företagare att utöka sina nätverk, utvecklas i sina yrkesroller och/eller att skapa nya affärsmöjligheter. För Klubben innebär detta samtidigt en möjlighet att öka antalet medlemmar, nå nya målgrupper och bredda verksamheten.
Vi hoppas också att vi genom satsningen ska locka fler annonsörer och knyta till oss intressanta samarbetspartner. Allt för att kunna utveckla erbjudandet till våra medlemmar.
Under hösten har en grupp bestående av: Gunilla Forsmark Karlsson och Therese Rehnvall från styrelsen, Kerstin Snellen, klubbchef samt Johan Wretman, konsul och vd för Wretman Estate och Ewa Ybring Diot, tidigare ordförande i Handelskammaren Sud, på styrelsens uppdrag arbetat fram en plan för hur närverket ska etableras och drivas.

Upptaktsmöte i mars 

Inom Rivieraklubben finns en stor bank av kompetens som vi vill ta tillvara. Det finns företagsledare, specialister, entreprenörer med flera som vi vet är intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter. Såväl de som är aktiva idag som de som har lämnat det operativa. Vi har också många medlemmar med stora nätverk och goda lokala kontakter hos företag, myndigheter och organisationer på plats. Genom Riviera Business vill vi erbjuda det som enskilda individer i vanliga fall inte har tillgång till. Vi vill också skapa en plattform för våra medlemmar att skapa nya nätverk och att bidra till andras. Den 12 mars har vi upptaktsmöte på Villa Ingeborg och då har vi nöjet att hälsa Sveriges ambassadör Veronika Wand-Danielsson välkommen. Mer om det finns att läsa i aktivitetsagendan.

Kvällsaktiviteter

Riviera Business kommer successivt att växa fram och utvecklas i takt med tiden. En ledstjärna kommer att vara att hålla hög kvalitet i allt vi genomför. Det ska verkligen vara professionellt. Hittills har vi planer på att genomföra föredrag, nätverksmöten, företagsbesök och besök hos myndigheter. Vi vill bjuda på det franska. Aktiviteterna kommer att genomföras utanför arbetstid och kan vara på svenska, franska eller engelska. Givetvis kommer det också att finnas intressanta artiklar i Rivieranytt som är kopplat till Riviera Business.

Riviera Business sker i samarbete med Sveriges Konsulat i Nice

Klicka här för att se aktuella aktiviteter i Agendan.