Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Flytta till Frankrike

Frankrike har inte någon folkbokföring motsvarande den i Sverige. Varje person som flyttar sin hemvist till Frankrike måste själv skriva in sig i den franska sjukkassan och hos skattemyndigheten.

Den som arbetar eller har arbetat i Frankrike liksom den som är svensk folkpensionär kan skriva in sig i franska sjukkassan. Som svensk med allmän pension behöver du ett intyg, s.k. E121-intyg eller S1-intyg, från Försäkringskassan i Sverige. Du hittar mer information om franska sjukkassan under fliken Franska sjukkassan.

När det gäller att skattskriva sig i Frankrike ska först och främst Skatteverket i Sverige meddelas. Du blir registrerad som skattskriven i Frankrike när du lämnar in din första inkomstdeklaration till den lokala skattemyndigheten här. Se artiklarna från Rivieranytt om Skattehemvist som du hittar nedan och även under fliken Skatt.

Andra viktiga saker att göra: öppna ett franskt bankkonto (detta behövs bl.a. för att skriva in sig i den franska sjukkassan, teckna abonnemang och försäkringar), öppna el- och telefonabonnemang samt att skaffa en hemförsäkring. Läs mer om detta och annat i artikeln ”Flytta till Frankrike – vad bör du tänka på” som du hittar nedan.

 

Möjlighet till RUT-avdrag vid utlandsflyttar: 

Så här svarar Skatteverkets handläggare flyttbolaget Stadsbudskontoret AB/ SBK Moving på frågan om RUT-avdraget även omfattar utlandsflyttar:

"Från och med den 1 augusti 2016 kan en köpare få skattereduktion, RUT, för flyttkostnader. Det ska enligt lagtexten vara flytt av bohag eller annat lösöre mellan bostäder. Även flytt till och från magasinering som har samband med flytten ger skattereduktion. Det finns inget krav på att flytten ska vara mellan permanentbostaden, det kan även avse fritidsbostäder. Flytten ska ske mellan bostäder inom EES-området.

1. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för flyttkostnader för flytt mellan sin fritidsbostad i Nice till en ny fritidsbostad i Cannes.

2. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för flyttkostnader för flytt mellan fritidsbostaden på Öland till en ny fritidsbostad i Kroatien.

3. En person som utvandrar till Spanien kan får skattereduktion för flytten av sin permanentbostad i Sverige till Spanien det år som han eller hon utvandrar eftersom hen då är obegränsat skattskyldig under en del av beskattningsåret.

4. En person som invandrar till Sverige kan få skattereduktion för flytten av sin permanentbostad i ett annat EES-land till Sverige eftersom hen då är obegränsat skattskyldig under del av beskattningsåret.

5. En person som utvandrade från Sverige för fem år sedan är begränsat skattskyldig i Sverige. Om personen som enda förvärvsinkomst har pension från Sverige och begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen har personen rätt till skattereduktion. Det innebär att en sådan person kan få RUT-avdrag för flytt mellan två bostäder inom EES. Inte någon av bostäderna behöver vara inom Sverige."

 

Skatta i Sverige eller Frankrike

Länge har det varit oklart om exakt hur länge och under vilka omständigheter svenskar boende utomlands får vistas i Sverige utan att anses vara ”obegränsat skattskyldiga” i Sverige. Nu har Högsta Förvaltnings-domstolen precis kommit med ett prejudicerande domslut baserat på en fråga om vistelsetid från en utlandsboende. Domstolen är den högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna med huvuduppgiften är att skapa prejudikat, vägledande avgöranden.

I korta ordalag vad domen säger

Att det är tillåtet att vistas i Sverige under tre sammanhängande sommarmånader. Att det därutöver är tillåtet att tillbringa tre veckor över påsken i Sverige. Att det dessutom är tillåtet att vistas i Sverige vid kortare och oregelbundna vistelser med en omfattning av totalt 14 dagar per år.  Dessutom, under förutsättning att man inte har annan vistelse i Sverige än under tre sommarmånader, så kan det vara okej att utöka dessa tre månader till fyra månader.

Vad domen inte säger

Kan man byta ut tre veckor över påsken till tre veckor över julen? Eller kan man dela de tre veckorna mellan påsken och julen. Det är också fortsatt oklart vad som menas med ”kortare och oregelbundna besök” i Sverige. Förmodligen är det ingen skillnad i vistelsetid för till exempel pensionärer och förvärvsarbetande eftersom detta inte finns angivet. Förmodligen avses också kalenderår även om detta inte preciseras.
Viktigt att poängtera är att domen enbart avhandlar vistelsetid, inga andra faktorer som skattemyndigheten utgår från vid bedömningen av ”fast anknytning” och ”obegränsad skattskyldighet” i Sverige, till exempel bostad, tillgångar, verksamhet i Sverige.

När kan man som utlänning anses vara skattskyldig i Frankrike

På franska skattemyndighetens hemsida - impots.gouv.fr - hittar man att ett antal kriterier ska uppfyllas var för sig eller sammantaget för att man ska kunna bedömas vara skattskyldig i Frankrike.
Bland annat anses man kunna vara skattskyldig om man har sitt huvudsakliga boende och vistas i Frankrike, med specificeringen mer än sex månader per år. Inget om det ska vara sammanhängande eller spritt över året.
Också om man har sin huvudsakliga verksamhet eller huvudsakliga inkomst i Frankrike kan man anses vara skattskyldig. Och man inkluderar även huvudsakliga investeringar eller affärsverksamheter i Frankrike samt aktiviteter för att administrera dessa, som grund för att bedömas som skattskyldig i Frankrike.

Skattespecialister kan ge råd

Kanske, eller högst sannolikt, kommer kommande domslut och kanske rättsfall i såväl Sverige som Frankrike att förtydliga hur dessa generella regler tillämpas? Och skattespecialister kan ge konkreta råd och anvisningar utifrån vars och ens personliga situation och förutsättningar.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens dom: Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt, Mål: 236-19, 2659-19

(Det här är en längre version av artikeln som finns med i Rivieranytt 1 2020 på sidan 45.)

 

Artiklar från Rivieranytt:

Frankrike har inte någon folkbokföring motsvarande den i Sverige. Varje person som flyttar sin hemvist till Frankrike måste själv skriva in sig i den franska sjukkassan och hos skattemyndigheten.

Den som arbetar eller har arbetat i Frankrike liksom den som är svensk folkpensionär kan skriva in sig i franska sjukkassan. Som svensk med allmän pension behöver du ett intyg, s.k. E121-intyg eller S1-intyg, från Försäkringskassan i Sverige. Du hittar mer information om franska sjukkassan under fliken Franska sjukkassan.

När det gäller att skattskriva sig i Frankrike ska först och främst Skatteverket i Sverige meddelas. Du blir registrerad som skattskriven i Frankrike när du lämnar in din första inkomstdeklaration till den lokala skattemyndigheten här. Se artiklarna från Rivieranytt om Skattehemvist som du hittar nedan och även under fliken Skatt.

Andra viktiga saker att göra: öppna ett franskt bankkonto (detta behövs bl.a. för att skriva in sig i den franska sjukkassan, teckna abonnemang och försäkringar), öppna el- och telefonabonnemang samt att skaffa en hemförsäkring. Läs mer om detta och annat i artikeln ”Flytta till Frankrike – vad bör du tänka på” som du hittar nedan.

 

Möjlighet till RUT-avdrag vid utlandsflyttar: 

Så här svarar Skatteverkets handläggare flyttbolaget Stadsbudskontoret AB/ SBK Moving på frågan om RUT-avdraget även omfattar utlandsflyttar:

"Från och med den 1 augusti 2016 kan en köpare få skattereduktion, RUT, för flyttkostnader. Det ska enligt lagtexten vara flytt av bohag eller annat lösöre mellan bostäder. Även flytt till och från magasinering som har samband med flytten ger skattereduktion. Det finns inget krav på att flytten ska vara mellan permanentbostaden, det kan även avse fritidsbostäder. Flytten ska ske mellan bostäder inom EES-området.

1. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för flyttkostnader för flytt mellan sin fritidsbostad i Nice till en ny fritidsbostad i Cannes.

2. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för flyttkostnader för flytt mellan fritidsbostaden på Öland till en ny fritidsbostad i Kroatien.

3. En person som utvandrar till Spanien kan får skattereduktion för flytten av sin permanentbostad i Sverige till Spanien det år som han eller hon utvandrar eftersom hen då är obegränsat skattskyldig under en del av beskattningsåret.

4. En person som invandrar till Sverige kan få skattereduktion för flytten av sin permanentbostad i ett annat EES-land till Sverige eftersom hen då är obegränsat skattskyldig under del av beskattningsåret.

5. En person som utvandrade från Sverige för fem år sedan är begränsat skattskyldig i Sverige. Om personen som enda förvärvsinkomst har pension från Sverige och begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen har personen rätt till skattereduktion. Det innebär att en sådan person kan få RUT-avdrag för flytt mellan två bostäder inom EES. Inte någon av bostäderna behöver vara inom Sverige."

 

Skatta i Sverige eller Frankrike

Länge har det varit oklart om exakt hur länge och under vilka omständigheter svenskar boende utomlands får vistas i Sverige utan att anses vara ”obegränsat skattskyldiga” i Sverige. Nu har Högsta Förvaltnings-domstolen precis kommit med ett prejudicerande domslut baserat på en fråga om vistelsetid från en utlandsboende. Domstolen är den högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna med huvuduppgiften är att skapa prejudikat, vägledande avgöranden.

I korta ordalag vad domen säger

Att det är tillåtet att vistas i Sverige under tre sammanhängande sommarmånader. Att det därutöver är tillåtet att tillbringa tre veckor över påsken i Sverige. Att det dessutom är tillåtet att vistas i Sverige vid kortare och oregelbundna vistelser med en omfattning av totalt 14 dagar per år.  Dessutom, under förutsättning att man inte har annan vistelse i Sverige än under tre sommarmånader, så kan det vara okej att utöka dessa tre månader till fyra månader.

Vad domen inte säger

Kan man byta ut tre veckor över påsken till tre veckor över julen? Eller kan man dela de tre veckorna mellan påsken och julen. Det är också fortsatt oklart vad som menas med ”kortare och oregelbundna besök” i Sverige. Förmodligen är det ingen skillnad i vistelsetid för till exempel pensionärer och förvärvsarbetande eftersom detta inte finns angivet. Förmodligen avses också kalenderår även om detta inte preciseras.
Viktigt att poängtera är att domen enbart avhandlar vistelsetid, inga andra faktorer som skattemyndigheten utgår från vid bedömningen av ”fast anknytning” och ”obegränsad skattskyldighet” i Sverige, till exempel bostad, tillgångar, verksamhet i Sverige.

När kan man som utlänning anses vara skattskyldig i Frankrike

På franska skattemyndighetens hemsida - impots.gouv.fr - hittar man att ett antal kriterier ska uppfyllas var för sig eller sammantaget för att man ska kunna bedömas vara skattskyldig i Frankrike.
Bland annat anses man kunna vara skattskyldig om man har sitt huvudsakliga boende och vistas i Frankrike, med specificeringen mer än sex månader per år. Inget om det ska vara sammanhängande eller spritt över året.
Också om man har sin huvudsakliga verksamhet eller huvudsakliga inkomst i Frankrike kan man anses vara skattskyldig. Och man inkluderar även huvudsakliga investeringar eller affärsverksamheter i Frankrike samt aktiviteter för att administrera dessa, som grund för att bedömas som skattskyldig i Frankrike.

Skattespecialister kan ge råd

Kanske, eller högst sannolikt, kommer kommande domslut och kanske rättsfall i såväl Sverige som Frankrike att förtydliga hur dessa generella regler tillämpas? Och skattespecialister kan ge konkreta råd och anvisningar utifrån vars och ens personliga situation och förutsättningar.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens dom: Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt, Mål: 236-19, 2659-19

(Det här är en längre version av artikeln som finns med i Rivieranytt 1 2020 på sidan 45.)

 

Artiklar från Rivieranytt: