Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Åtgärder vid dödsfall

Då en svensk medborgare avlidit i Rivieraklubbens verksamhetsområde ska Svenska Konsulatet i Nice underrättas. Konsulatet underrättar i sin tur vederbörande myndighet i Sverige, inklusive folkbokföringen och utfärdar också den handling som erfordras för eventuell gravsättning i Sverige. I övrigt gäller följande:

Dödsfallsintyg, certificat de décès, utfärdas normalt av den läkare som vårdat den avlidne, antingen dödsfallet skett på sjukhus eller i hemmet. Detta bevis är en nödvändig förutsättning för vidare åtgärder.

Vid dödsfall ska en notarie kontaktas för den som är skriven i Frankrike eller har tillgångar där. Notarien upprättar nödvändiga franska arvshandlingar samt den franska bouppteckningen (déclaration de succession). Ett förordnande av svensk boutredningsman kan bli aktuellt om en svensk medborgare, med hemvist i Frankrike, avled innan den 17 augusti 2015.

Kontakt med en begravningsbyrå, Pompes funèbres, måste också ske. Omfattningen av begravningsbyråns tjänster avtalas i varje enskilt fall. Som regel ingår balsamering, soins de conservation.

Krematorier finns i Cannes, Cuers, Monaco, Nice och Vidauban med anslutna lokaler för samling och andakt.

Lokaler för anhöriga och vänner att ta avsked av den avlidne finns i Cannes, Nice, Menton, Monaco och S:t Raphaël. Där finns dessutom möjligheter till balsamering, svepning och förvaring i flera dagar.

Begäran om tillstånd till begravning ges in av begravningsbyrån till den kommun där dödsfallet skett. Regeln i Frankrike är att begravning ska ske tidigast 24 timmar och senast sex dagar efter frånfället. I praktiken är det dock begravningsbyrån som bestämmer datum tillsammans med de anhöriga. Begravningsbyrån sköter även begäran om tillstånd till kremering som undertecknas av maka/make eller för ensamstående av närmast anhörig. Det underlättar om den avlidne redan under sin livstid avgivit en viljeförklaring till kremering, skriven för hand enligt följande:

Je soussigné(e) (efternamn och förnamn), né(e) le (födelsedatum) à (ort), (adress), sain(e) de corps et d'esprit, désire que mon corps soit incinéré après ma mort.

Fait, écrit et daté entièrement de ma main à (ort) le (datum)

(underskrift)

Begravningsgudstjänst med svensk präst som officiant kan ske i Svenska kyrkan i Cagnes sur Mer, begravningskapell eller exempelvis i trädgården om man bor i villa. Skulle akten äga rum i Cagnes sur Mer, står Villa Ingeborg till förfogande för en mottagning. Om begravning ska ske i Sverige kan istället en avskedsgudstjänst hållas i Villa Ingeborg.

Gravsättning kan ske i Frankrike genom att man förvärvar en gravplats på lämplig kyrkogård. Priserna varierar. Betalning sker också periodvis och enligt uppgift kan man räkna med ca 2.500 € för 30 år och fyra platser.

Efter kremering kan urnan också placeras i ett kolumbarium, som finns i anslutning till krematorierna. Platshyra för två urnor i 15 år är ca 600 € och för 30 år ca 1.200 €. Som alternativ kan askan spridas i en minneslund eller till skillnad från i Sverige i naturen eller i havet genom de anhörigas egen försorg. Vid spridning av askan i havet bör man anlita Sjöräddningen i den stad man bor. Sjöräddningen tar 200 € för att tillsammans med högst 7 personer åka ut i havet enligt vissa regler om avstånd från havet och där sänka urnan och kanske sprida några blommor. De 200 € som sjöräddningen tar går till välgörenhet.

Transport av en kista till Sverige kan ombesörjas av begravningsbyrån som begär det särskilda tillstånd som krävs. Kostnaden för transport till Stockholm uppskattas till ca 3.000 €. En urna kan man ta med själv vid resa men även där krävs tillstånd som begravningsbyrån kan ombesörja.

Då en svensk medborgare avlidit i Rivieraklubbens verksamhetsområde ska Svenska Konsulatet i Nice underrättas. Konsulatet underrättar i sin tur vederbörande myndighet i Sverige, inklusive folkbokföringen och utfärdar också den handling som erfordras för eventuell gravsättning i Sverige.

Utgifterna i samband med dödsfall kan i allt väsentligt täckas genom försäkring som kan tecknas genom de vanliga försäkringsbolagen.

Att tänka på för alla är att de anhörigas situation avsevärt underlättas om den avlidne i ett testamente eller på annat sätt ger uttryck för sin vilja. Även för konsulatet kan en sådan handling underlätta handläggandet av en del praktiska åtgärder.

Blankett för ansökan om efterlevande/änkepension hittar du under Din franska vardag / Pension.

 

Då en svensk medborgare avlidit i Rivieraklubbens verksamhetsområde ska Svenska Konsulatet i Nice underrättas. Konsulatet underrättar i sin tur vederbörande myndighet i Sverige, inklusive folkbokföringen och utfärdar också den handling som erfordras för eventuell gravsättning i Sverige. I övrigt gäller följande:

Dödsfallsintyg, certificat de décès, utfärdas normalt av den läkare som vårdat den avlidne, antingen dödsfallet skett på sjukhus eller i hemmet. Detta bevis är en nödvändig förutsättning för vidare åtgärder.

Vid dödsfall ska en notarie kontaktas för den som är skriven i Frankrike eller har tillgångar där. Notarien upprättar nödvändiga franska arvshandlingar samt den franska bouppteckningen (déclaration de succession). Ett förordnande av svensk boutredningsman kan bli aktuellt om en svensk medborgare, med hemvist i Frankrike, avled innan den 17 augusti 2015.

Kontakt med en begravningsbyrå, Pompes funèbres, måste också ske. Omfattningen av begravningsbyråns tjänster avtalas i varje enskilt fall. Som regel ingår balsamering, soins de conservation.

Krematorier finns i Cannes, Cuers, Monaco, Nice och Vidauban med anslutna lokaler för samling och andakt.

Lokaler för anhöriga och vänner att ta avsked av den avlidne finns i Cannes, Nice, Menton, Monaco och S:t Raphaël. Där finns dessutom möjligheter till balsamering, svepning och förvaring i flera dagar.

Begäran om tillstånd till begravning ges in av begravningsbyrån till den kommun där dödsfallet skett. Regeln i Frankrike är att begravning ska ske tidigast 24 timmar och senast sex dagar efter frånfället. I praktiken är det dock begravningsbyrån som bestämmer datum tillsammans med de anhöriga. Begravningsbyrån sköter även begäran om tillstånd till kremering som undertecknas av maka/make eller för ensamstående av närmast anhörig. Det underlättar om den avlidne redan under sin livstid avgivit en viljeförklaring till kremering, skriven för hand enligt följande:

Je soussigné(e) (efternamn och förnamn), né(e) le (födelsedatum) à (ort), (adress), sain(e) de corps et d'esprit, désire que mon corps soit incinéré après ma mort.

Fait, écrit et daté entièrement de ma main à (ort) le (datum)

(underskrift)

Begravningsgudstjänst med svensk präst som officiant kan ske i Svenska kyrkan i Cagnes sur Mer, begravningskapell eller exempelvis i trädgården om man bor i villa. Skulle akten äga rum i Cagnes sur Mer, står Villa Ingeborg till förfogande för en mottagning. Om begravning ska ske i Sverige kan istället en avskedsgudstjänst hållas i Villa Ingeborg.

Gravsättning kan ske i Frankrike genom att man förvärvar en gravplats på lämplig kyrkogård. Priserna varierar. Betalning sker också periodvis och enligt uppgift kan man räkna med ca 2.500 € för 30 år och fyra platser.

Efter kremering kan urnan också placeras i ett kolumbarium, som finns i anslutning till krematorierna. Platshyra för två urnor i 15 år är ca 600 € och för 30 år ca 1.200 €. Som alternativ kan askan spridas i en minneslund eller till skillnad från i Sverige i naturen eller i havet genom de anhörigas egen försorg. Vid spridning av askan i havet bör man anlita Sjöräddningen i den stad man bor. Sjöräddningen tar 200 € för att tillsammans med högst 7 personer åka ut i havet enligt vissa regler om avstånd från havet och där sänka urnan och kanske sprida några blommor. De 200 € som sjöräddningen tar går till välgörenhet.

Transport av en kista till Sverige kan ombesörjas av begravningsbyrån som begär det särskilda tillstånd som krävs. Kostnaden för transport till Stockholm uppskattas till ca 3.000 €. En urna kan man ta med själv vid resa men även där krävs tillstånd som begravningsbyrån kan ombesörja.

Då en svensk medborgare avlidit i Rivieraklubbens verksamhetsområde ska Svenska Konsulatet i Nice underrättas. Konsulatet underrättar i sin tur vederbörande myndighet i Sverige, inklusive folkbokföringen och utfärdar också den handling som erfordras för eventuell gravsättning i Sverige.

Utgifterna i samband med dödsfall kan i allt väsentligt täckas genom försäkring som kan tecknas genom de vanliga försäkringsbolagen.

Att tänka på för alla är att de anhörigas situation avsevärt underlättas om den avlidne i ett testamente eller på annat sätt ger uttryck för sin vilja. Även för konsulatet kan en sådan handling underlätta handläggandet av en del praktiska åtgärder.

Blankett för ansökan om efterlevande/änkepension hittar du under Din franska vardag / Pension.