Sammanställning av de regler som gäller vid arv, testamente och gåva i fransk-svenska situationer.

Levnadsintyg, pensionsansökan, solidaritetsbidrag...

Information om inkomstskatt och deklaration, fastighetsdeklaration och lokala skatter i Frankrike