Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Försäkringar

Försäkringsgruppen inom Rivieraklubben förhandlar och möjliggör för dess medlemmar att teckna olika försäkringar. Individuella lösningar kan kosta betydligt mer än klubbens gruppförsäkringar vid jämförbar kostnadstäckning. Rivieraklubben är inte försäljare av försäkringar och har varken vinstintresse eller inflytande över skadereglering. Huruvida en försäkring är intressant för dig som medlem avgör du själv. 

 1. Tilläggsförsäkringen (mutuelle) 
  - kan tecknas av dig som är inskriven i franska sjukkassan.

 2. Sjukförsäkringen 
  - kan tecknas av dig som är skriven i Frankrike eller Monaco men som inte har möjlighet att registrera dig i franska sjukkassan.

 3. Fransk komplementär sjukförsäkring 
  - kan tecknas av dig som vill åtnjuta vården i Frankrike även om du inte är skriven här.

 4. Resesjukförsäkringen 
  - kan tecknas av dig som har en adress i Frankrike, Monaco eller Schweiz.

 5. Vandrings- och friluftslicens med tillhörande försäkring 
  - kan tecknas av dig som har en adress i Frankrike.

 6. Som medlem har du även vissa förmåner vid tecknande av bil- hem- och rättsskyddsförsäkring.

Groupe Henner är mäklare för klubbens Tilläggsförsäkring, Sjukförsäkring och Fransk komplementär sjukförsäkring med Allianz som nuvarande försäkringsbolag. Drygt 600 medlemmar är anslutna till dessa försäkringar.

Försäkringsbolag för resesjukförsäkringen är AXA. Drygt 400 medlemmar är anslutna till dessa försäkringar.

Vandrings- och friluftslicens med tillhörande försäkring tecknas via FFRP (Fédération française de la randonnée pédestre).

Klubbens kansli administrerar ansökningar från nya försäkringstagare, uppsägningar från medlemmar och bistår med information. En årlig administrationsavgift samt uppläggningsavgift för nya försäkringstagare för Tilläggsförsäkringen och sjukförsäkringarna bidrar till täckning av kostnader för kansliet och övriga omkostnader. Priset för övriga försäkringar inkluderar också ett visst bidrag till kansliets administrativa kostnader.

Försäkringsgruppen

 • Göran Fredriksson, ledare och ledamot av Rivieraklubbens styrelse
 • Mikaela Lassborn Imbert, försäkringsfrågor kansliet
 • Kerstin Snellen, klubbchef, adjungerad