Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Tilläggsförsäkring

Rivieraklubbens Tilläggsförsäkring (Mutuelle på franska) är en gruppförsäkring för dig som är med i den franska offentliga sjukförsäkringen Assurance Maladie. Tilläggsförsäkringen kompletterar den ersättning som Assurance Maladie ger för vård i Frankrike. Den finns att teckna i tre olika alternativ och täckningsgrad. Samtliga alternativ respekterar fastställd minimi- och maximitäckning som krävs för att försäkringen ska vara ett s.k. Contrat Résponsable.

 • Kan tecknas av dig som har Carte Vitale
 • Ingen hälsodeklaration eller hälsoundersökning krävs för anslutning
 • Ingen övre åldersgräns
 • Ingen karenstid; ersättning från anslutningsdatum
 • Kan inte sägas upp av försäkringsbolaget så länge premier och medlemsavgift i Rivieraklubben är betalda
 • Möjlig anslutning vid varje månadsskifte
 • Uppsägning med en månads uppsägningstid
 • 3 alternativa täckningsnivåer - 7 åldersklasser
 • Möjlighet för egenföretagare att teckna samtliga alternativ av Tilläggsförsäkringen såsom avdragsgill
  i inkomstdeklarationen enligt Loi Madelin.

 

NYHETER 2021:

 • Ersättningstak för eget rum på sjukhus anpassas till 70€/dygn (tidigare 85€) samt max 5 000€/år. Detta belopp ligger i linje med ersättningen i Rivieraklubbens privata Sjukförsäkring hos Henner och motsvarar genomsnittskostnaden för enskilt rum i Frankrike.
 • Särskild serviceavdelning till Rivieraklubbens försäkringstagare: Från och med 1 januari har du som försäkringstagare tillgång till en särskild avdelning hos Henner, för att säkerställa en mer konstant, snabbare och kvalitativ service. Det är Henners avdelning 10 (UG10) som tar över, med särskilt telefonnummer och e-postadress för medlemmarna. 

Tilläggsförsäkringen är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för Tilläggsförsäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar. Se kontaktuppgifter nedan.

Tre alternativ och täckningsgrad

Försäkringen ger en utfyllnad till ersättningarna från Assurance Maladie, och bygger helt på Assurance Maladies ersättningsregler. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd och ersätts av Assurance Maladie. De olika alternativen minskar din självkostnad, såsom patientavgifter, extraarvoden, tandvård, glasögon och hörapparater i olika grad. Mer om hur sjukkassans ersättning fungerar kan du läsa här

Tilläggsförsäkringen tabell alternativ 1 3

Assistans 

Du som är försäkrad har möjlighet att få viss behovsprövad assistans i samband med oplanerad sjukhusvistelse eller allvarlig sjukdom. 

I samtliga alternativ kan begränsningar i vissa fall förekomma i ersättningarna då en läkare med ett extraarvode som överstiger referenstarifferna inte är ansluten till något av franska sjukkassans OPTAM-avtal (Options Pratiques Tarifaires Maîtrisées, OPTAM eller OPTAM-CO).

De fullständiga villkoren framgår i bilagorna nedan, där du även hittar exempel på ersättningar för de olika alternativen.

Månadspremie/person 2021
(ålder vid ingången av året)

premier 2021 tilläggsförsäkringen

Anslutning och uppsägning

Du kan ansluta dig till Tilläggsförsäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Med ansökan skickas ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för månadsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter), kopia av Attestation de droits från Assurance Maladie, samt betalning på 72 euro/person att betala via hemsidan eller med check utställd på Svenska Rivieraklubben (uppläggningsavgift 55 euro och årlig administrationsavgift på 17 euro).

Skriftlig uppsägning kan ske i varje månadsskifte med en månads uppsägningsfrist.

Bilagor