Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Fransk komplementär sjukförsäkring

Medlemmar som är skrivna i ett EU/EES-land utanför Frankrike/Monaco kan teckna en fransk komplementär sjukförsäkring. Försäkringen omfattar vård i Frankrike/Monaco som komplement till ditt Europeiska sjukförsäkringskort. Från och med 2018, kan man få viss kompletterande ersättning för vård i andra länder inom EU/EES. I övriga länder täcker försäkringen endast akutvård. Det finns ingen övre åldersgräns för att ansluta sig till denna försäkring. Anslutning till denna sjukförsäkring kräver dock godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning. Försäkringen ger inte rätt att komma snabbare fram i vårdköer. Notera även att din medlemsavgift i Rivieraklubben måste vara betald för att försäkringen ska gälla.

Fransk komplementär sjukförsäkring är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för försäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar.

Fransk komplementär sjukförsäkring bygger på franska sjukkassans Assurance Maladies ersättningsregler och referenstariffer för vård i Frankrike och Monaco. Det är inte säkert att ett läkarbesök eller vård i annat land täcks upp på samma sätt som i Frankrike. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd av franska sjukkassan. Försäkringen ersätter ej glasögon/linser och ger begränsad ersättning för tandvård. Ersättning för vård i Frankrike/Monaco samt övriga EU/EES betalas ut som komplement till ditt Europeiska sjukförsäkringskort. Ersättning för vård i hemlandet betalas ut som komplement till ersättning från din försäkringskassa. I princip alla kostnader förbetalas av den försäkrade. Vid sjukhusvård kan Groupe Henner dock ombes att göra en "Prise en charge", vilket innebär att de direkt betalar sjukhusets kostnader. Läkares extraarvoden måste dock generellt förbetalas av den försäkrade.

 

Täckning – svensk översättning

Vid tvister eller tveksamheter gäller det franska kontraktet.

Sjukhusvård medicinsk eller kirurgisk

 • Vård: 400 % av BR
 • Förlossning: 400 % BR, dock max 3.600 euro
 • Privatrum: 70 euro/dag
 • Säng för medföljande barn under 12 år: 15 euro/dag
 • Psykiatrisk sjukhusvård: 400 % av BR, dock max 7.000 euro/vårdtillfälle och 30 dagar/år
 • Akutvård i övriga länder: faktiska kostnader upp till 400 % av BR
 • Av SECU godkänd sjuktransport: 400 % av BR

Öppen medicinsk vård

 • Läkare, Analyser, Röntgen, Medicinsk hjälp: 400 % av BR
 • Psykiatrisk vård: 400 % av BR, dock max 1.000 euro/år
 • Av SECU godkända läkemedel och vaccin: 100% av faktiska kostnader

Tandvård

 • Tandvård: 400 % av BR, begränsat till 2.600 euro/år
 • Tandproteser: 400 % av BR begränsat till 4 tänder/år
 • Tandreglering för barn under 16 år: 400 % av BR, begränsat till 6 halvår

Proteser: 400 % av BR, begränsat till 1.350 euro/protes. Gäller även hörapparater.

Termalbad

 • 230 euro/år

Hälsoundersökningar

 • 500 euro/år, begränsat till en undersökning vart 5:e år

 *BR = Franska SECUs ”Base de Remboursement”, dvs. den referenstariff som ersättningen baseras på.

De franska villkoren framgår i bilagorna nedan, där du även hittar exempel på ersättningar för olika vårdmoment.

 

Månadspremie/person år 2020 (ålder vid ingången av året)

                         ÅLDER

 

- 21 år (eller 26 för  studenter)

110,91 €

- 35 år

158,26 €

36 - 45 år

174,55 €

46 - 55 år

192,32 €

56 - 65 år

211,54 €

66 - 70 år

260,32 €

> 70 år

326,04 €

Månadspremier/person 2018

(ålder vid ingången av året)

Ålder

Pris/månad

- 21 år (eller 26 för  studenter)

108,74 €

- 35 år

155,16 €

36 - 45 år

171,13 €

46 - 55 år

188,55 €

56 - 65 år

207,39 €

66 - 70 år

255,22 €

> 70 år

319,65 €

 

Premien betalas månadsvis endast per autogiro (prélèvement) till Groupe Henner.

Utöver premien tillkommer en administrationsavgift på 15 euro per person och år som du vid anslutning betalar till Rivieraklubben och som Henner efterföljande år uppbär för Rivieraklubbens räkning tillsammans med betalningen för det första kvartalet.

Innan årets första debitering skickar Henner ett meddelande med datum och belopp för debiteringarna – en "Premium Invoice" (i förekommande fall totalt för båda personerna i ett par om båda är försäkrade enligt samma alternativ). Kontrollera att du/ni blir riktigt debiterad/e! Vid frågor kontakta genast Groupe Henner.

Anslutning och uppsägning

Man kan ansluta sig till Sjukförsäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Anslutning till Sjukförsäkringen kräver godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning. Efter godkännande skickas ansökan med Ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för kvartalsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter) samt en check på 65 euro/person, utställd på Svenska Rivieraklubben (uppläggningsavgift 50 euro och årlig administrationsavgift på 15 euro).

Skriftlig uppsägning per slutet av ett kvartal ska ske till Rivieraklubbens kansli senast en månad innan kvartalets utgång.