Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Fransk komplementär sjukförsäkring

Medlemmar som är skrivna i ett EU/EES-land utanför Frankrike/Monaco och som inte har ett Carte Vitale kan teckna en komplementär sjukförsäkring. Försäkringen omfattar vård i Frankrike/Monaco som komplement till ditt Europeiska sjukförsäkringskort.Du kan även använda Sjukförsäkringen inom andra länder inom EU/EES/UK. Notera dock att ersättningen alltid baseras på franska sjukkassans referenstariffer. I länder utanför EU/EES täcker försäkringen endast akutvård.

Det finns ingen övre åldersgräns för att ansluta sig till denna försäkring. Anslutning till försäkringen kräver dock godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning (se vidare under rubriken Anslutning nedan). Försäkringen ger inte rätt att komma snabbare fram i vårdköer. Notera även att din medlemsavgift i Rivieraklubben måste vara betald för att försäkringen ska gälla.

Fransk komplementär sjukförsäkring är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för försäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar.

Fransk komplementär sjukförsäkring bygger på franska sjukkassans Assurance Maladies ersättningsregler och referenstariffer. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd av franska sjukkassan. Försäkringen ersätter inte glasögon/linser och ger begränsad ersättning för tandvård. Ersättning för vård i Frankrike/Monaco samt övriga EU/EES betalas ut som komplement till ditt Europeiska sjukförsäkringskort. Ersättning för vård i hemlandet betalas ut som komplement till ersättning från din försäkringskassa. I princip alla kostnader förbetalas av den försäkrade. Vid sjukhusvård kan Groupe Henner dock ombes att göra en "Prise en charge", vilket innebär att de direkt betalar sjukhusets kostnader. Läkares extraarvoden måste dock generellt förbetalas av den försäkrade.

Anvisningar till vad som ska iakttas inför vård och köp av mediciner i Frankrike/Monaco och för att få kostnadsersättning från Groupe Henner hittar du under rubriken Att iaktta vid vård/blanketter för ersättningar. 

 

Täckning fransk komplementär sjukförsäkring – svensk översättning

Vid tvister eller tveksamheter gäller det franska kontraktet.

Sjukhusvård medicinsk eller kirurgisk

 • Vård: 400 % av BR
 • Förlossning: 400 % BR, dock max 3.600 euro
 • Privatrum: 70 euro/dag
 • Säng för medföljande barn under 12 år: 15 euro/dag
 • Psykiatrisk sjukhusvård: 400 % av BR, dock max 7.000 euro/vårdtillfälle och 30 dagar/år
 • Akutvård i övriga länder: faktiska kostnader upp till 400 % av BR
 • Av SECU godkänd sjuktransport: 400 % av BR

Öppen medicinsk vård

 • Läkare, Analyser, Röntgen, Medicinsk hjälp: 400 % av BR
 • Psykiatrisk vård: 400 % av BR, dock max 1.000 euro/år
 • Av SECU godkända läkemedel och vaccin: 100% av faktiska kostnader

Tandvård

 • Tandvård: 400 % av BR, begränsat till 2.600 euro/år
 • Tandproteser: 400 % av BR begränsat till 4 tänder/år
 • Tandreglering för barn under 16 år: 400 % av BR, begränsat till 6 halvår

Proteser: 400 % av BR, begränsat till 1.350 euro/protes. Gäller även hörapparater.

Termalbad

 • 230 euro/år

Hälsoundersökningar

 • 500 euro/år, begränsat till en undersökning vart 5:e år

 *BR = Franska SECUs ”Base de Remboursement”, dvs. den referenstariff som ersättningen baseras på.

Fransk komplementär försäkring täckning 2021 uttryckt i maxbelopp framgår här (FR)

 

Hur påverkas försäkringen av Regeringens hälsoreform?

Eftersom försäkringens ersättningar baseras på franska sjukkassans referenstariffer har Regeringens hälsoreform avseende ersättning för tandkronor, hörapparater och glasögon  en viss inverkan på vårt kontrakt. Denna reform ger en successiv höjning av referenstariffen för hörapparater. Då ersättningen i vårt kontrakt utgår från 400% av referenstariffen för hörapparater, har du som försäkrad möjlighet att få upp till 1350€ istället för tidigare 800€ vid köp av en hörapparat. Vad gäller tandkronor kommer referenstarifferna också att höjas men bara minimalt. Glasögon och linser är dock undantagna från ersättning i Sjukförsäkringen och kontraktet påverkas därför inte av reformen på denna punkt.

Månadspremie/person år 2021 (ålder vid ingången av året)

                         ÅLDER

 

- 21 år (eller 26 för  studenter)

110,91 €

- 35 år

158,26 €

36 - 45 år

174,55 €

46 - 55 år

192,32 €

56 - 65 år

211,54 €

66 - 70 år

260,32 €

> 70 år

326,04 €

 

Premien betalas månadsvis endast per autogiro (prélèvement) till Groupe Henner.

Utöver premien tillkommer en administrationsavgift på 17 euro per person och år som du vid anslutning betalar till Rivieraklubben och som Henner efterföljande år uppbär för Rivieraklubbens räkning tillsammans med betalningen för årets första månad.

 

Anslutning och uppsägning

Man kan ansluta sig till Sjukförsäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Anslutning till försäkringen kräver godkännande efter en hälsodeklaration och hälsoundersökning. Efter godkännande skickas ansökan med Ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för kvartalsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter) samt betalning på 72 euro/person till Rivieraklubben (uppläggningsavgift 55 euro och årlig administrationsavgift på 17 euro).

Skriftlig uppsägning till Rivieraklubbens kansli kan ske i varje månadsskifte med en månads uppsägningstid.