Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Resesjukförsäkring helår

 

Rivieraklubbens Resesjukförsäkring 2021

Resesjukförsäkringen är särskilt framtagen för dig som medlem och har tecknats av försäkringsmäklare Cabinet Laty med AXA som försäkringsbolag. 

 

Vem kan teckna försäkringen?

Rivieraklubbens Resesjukförsäkringen kan tecknas av dig som är medlem i klubben och som har en adress (primärboende eller fritidsboende) i Frankrike, Monaco eller Schweiz. Medlem som försäkrar sig har även möjlighet att lägga till minderåriga barn som inte är medlemmar.

 

Pris 2021 

Enskild 77 €
Par 132 €
Barn under 18 år 66 €
(priserna inkluderar 5 €/person i administrativ avgift till Rivieraklubben)

Det kan vara lämpligt att du, innan du tecknar Resesjukförsäkringen, tar reda på vilken försäkringstäckning du eventuellt har genom hemförsäkring eller bankkort. 

 

Vad täcker Resesjukförsäkringen 2021?

 • Varje resa under kalenderåret som varar upp till och med 90 dagar, till länder i hela världen, oberoende av resans utgångspunkt.
 • Försäkringen kan även användas som ett komplement till det Europeiska sjukförsäkringskortet för oplanerad vård vid resor inom EU samt hemtransport.
 • Assistans vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som inträffar under resa i annat land än det där du har din primäradress, inklusive sjukvårdskostnader, hemtransport och andra sammanhängande extrakostnader. Sjukvårdskostnader max 150 000 euro.
 • Bagage: Ersättning vid stöld, förstörelse eller förlust. Max 2 000€.
 • Skydd för ansvar mot tredje man.

 

Försäkringsvillkor & förköpsinformation

 

Observera att

 • Försäkringen måste tecknas före avresedatum.
 • Försäkringen inte kan förlängas att gälla utöver 90 dagar.
 • Avbeställningsskydd inte ingår. 
 • Vid resa i det land du har din primäradress kan du få assistans med hemtransport, men ej ersättning för vårdkostnader.
 • Eventuell hemtransport sker till den försäkrades bosättningsland (Frankrike, Monaco, Schweiz eller annat EU land).
 • Ersättning utgår efter och utöver eventuell ersättning från sjukkassa och/eller tilläggsförsäkring/sjukförsäkring/motsvarande.

 

Klargörande från försäkringsbolaget med anledning av Covid-19

 • Försäkringen gäller så länge man inte trotsar ett eventuellt reseförbud (reseförbud är starkare än reseavrådan, se franska UD:s hemsida https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/).
 • Försäkringen täcker eventuell sjukhusvård, även för behandling av Coronavirus.
 • Händelser såsom inställda flyg, ändrad hemresa, extra kostnader för hotellvistelse m.m. orsakade av pandemin täcks inte av försäkringen. Detta ändrar inte kontraktet i sak, eftersom varken avbeställningsskydd, ersättning för annullerade, avbrutna eller försenade resor ingår i försäkringen.
 • Försäkringen täcker aldrig medicin/vård för en åkomma man redan är under behandling för. Kostnader som uppstår för behov av sådan vård/mediciner om man blir kvar på plats under längre tid än planerat får man stå för själv.
 • Reseskyddet kan inte förlängas utöver 90 dagar från utresedatum.  

 

Inför Resa notera noggrant kontraktsnummer och assistansnummer, att använda i händelse av eventuell sjukdom/olycka som inträffar under resa.