Nu är det dags att presentera klubbens nya hemsida!
Vi hoppas att du finner den attraktiv och lättnavigerad. Som vi berättade i Riveranytt 5, kommer utvecklingen att ske i tre faser. Efter att ha uppgraderat säkerhetsaspekten är det nu layouten som har förändrats och moderniserats, så att hemsidan även fungerar på olika typer av plattformar. I nästa fas kommer förbättringar i funktioner när det gäller att boka, betala och hantera olika typer av aktiviteter.  I den tredje fasen kommer ytterligare förbättringar för att underlätta kansliets administrativa arbetsuppgifter. Arbetet med innehåll och utveckling sker fortlöpande.