Övriga förtroendevalda

Revisorer

Ordinarie revisorer:

  • Roger Björck, vald till 2025
  • Rickard Linderoth, vald till 2026

Suppleanter:

  • Katarina Almquist-Carnlöf, vald till 2025
  • Conny Berglund, vald till 2026

 

Valberedning

  • Göran Fredriksson, ordförande, vald till 2026
  • Peter Livijn, vald till 2025
  • Therese Rehnvall, vald till 2025
  • Ewa Ybring Diot, vald till 2026