Försäkringsgruppen

Försäkringsgruppen informerar och förhandlar fram skräddarsydda försäkringar för klubbens medlemmar.

Göran Fredriksson, ledare

Mikaela Lassborn Imbert, försäkringar kansliet

Kerstin Snellen, klubbchef (adjungerad i försäkringsgruppen)