Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Håll dig informerad om hälsoläget i Frankrike

 1. Hälsorestriktioner & Pass sanitaire
 2. Appen TousAntiCovid
 3. Covidtest
 4. Vaccination
 5. Urval av informationskanaler 
 6. Resor och resesjukförsäkring 
 7. Monaco
 8. Italien
 9. EU:s digitala covidbevis

 

9. EU:s digitala covidbevis

Skärmbild 359

(uppdaterat 10 september)

Från den 1 juli finns EU:s digitala covidbevis i hela EU för att underlätta den fria rörligheten och ett säkert resande i EU under coronapandemin.

EU:s digitala bevis visar att man antingen har:

 • vaccinerats mot covid-19
 • testat negativt mot covid, eller
 • tillfrisknat från covid-19

Beviset gäller i alla EU-länder, är gratis och kan fås och uppvisas digitalt eller på papper. Det utfärdas med en QR-kod på landets språk samt på engelska. EU-länderna får inte införa ytterligare reserestriktioner för den som har ett covidbevis, såvida inte restriktionerna är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan.

Covidbeviset innehåller namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin, test eller genomgången infektion samt ett unikt identifieringsnummer. Uppgifterna finns bara i beviset och varken sparas eller antecknas när ett sådant kontrolleras i ett annat EU-land.

Det är ländernas myndigheter som ansvarar för covidbevisen, och de utfärdas till exempel av testcentrum, hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller direkt via en e-hälsoportal.

Det är också landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. T.ex. kan olika åldersgränser från när ett covidbevis krävs gälla för olika länder, så det är viktigt att kontrollera vad som gäller i varje land.

Det är inte obligatoriskt att visa upp EU:s digitala covidbevis för att kunna resa, men har man det inte kan länderna ha andra krav som t.ex. att man gör ett negativt covidtest.

 

Frankrike:

Det är Assurance Maladie som ansvarar för utfärdandet av EU:s digitala covidbevis. Från och med den 25 juni kan den som vaccinerats ladda ner ett vaccinationsintyg på engelska och franska med en QR-kod som uppfyller EU-normen. Den som har skapat en sida på sjukkassans sida ameli.fr kan ladda ner sitt intyg under ”espace personnel”.

 • Den som är inskriven i franska sjukkassan och vaccinerats i Frankrike kan även ladda ner covidbeviset i EU-format via https://attestation-vaccin.ameli.fr.
 • Den som saknar Carte Vitale eller som är inskriven i franska sjukkassan som medföljande till annan person ("béneficiaire"): För boende i Frankrike som inte är inte inskrivna i franska sjukkassan eller saknar tillgång till en dator/smartphone kan vända sig till sin husläkare, apotek eller vaccinationsställe för att få intyget med QR-kod. Ta med det dokument du fått vid din första vaccination som heter "Données télétransmises à l'Assurance Maladie" där det ska finnas ett id-nummer "code du patient" med vilket de ska kunna hitta dig i vaccinationsregistret "Vaccin Covid". Det kan vara bra att visa upp länken till informationen på sjukkassans sida: https://www.ameli.fr/alpes-maritimes/assure/actualites/questions-reponses-lattestation-de-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
 • Intyg med QR-kod för negativt pcr- eller antigentest samt intyg om att man har antikroppar kan laddas ner med QR-kod i appen TousAntiCovid. Har du inte fått ett testresultat på papper med QR-kod går de att ladda ner tre månader bakåt i tiden från regeringens hemsida för den som är bosatt i Frankrike: https://sidep.gouv.fr. Den som vaccinerat sig och laddat ner sitt intyg i appen TousAntiCovid före den 25 juni behöver inte skaffa ett nytt intyg. Från och med den 1 juli har appen en funktion som automatiskt konverterar QR-koden till den europeiska normen.
 • Mer information om hur man laddar ner ett covidbevis till minderårig m.m. finns på franska sjukkassans hemsida via följande länk: https://www.ameli.fr/alpes-maritimes/assure/actualites/vaccination-covid-19-lattestation-de-vaccination-certifiee-au-format-europeen-est-disponible

 

Sverige:

I Sverige är det E-hälsomyndigheten, DIGG och Folkhälsomyndigheten som ansvarar för EU:s digitala covidbevis.  I e-tjänsten Covidbevis.se kan du från 1 juli få ett bevis på vaccination. Från mitten av juli går det också att få bevis på negativt test – om företaget där du testat dig är uppkopplat mot E-hälsomyndigheten. Senast den 12 augusti ska det också gå att få bevis om tillfrisknande. Läs mer på https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/. För den som har Kivra, skickas intyget därefter automatiskt dit.

 

Läs mer om EU:s digitala covidbevis på EU-kommissionens webbsida här: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sv