Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Resesjukförsäkring helår

Då försäkringsbolaget MAPFRE avslutade sin verksamhet i Frankrike vid årsskiftet 2019/2020, har Rivieraklubben tagit tillfället i akt och begärt in flera offerter för att kunna fortsätta med denna viktiga medlemsförmån. Resultatet är ett förbättrat skräddarsytt alternativ som tecknats av Cabinet LATY med Groupe APRIL, specialiserade på assistans och hälsa för personer som reser över hela världen, tillsammans med försäkringsbolaget AXA.

Den nya resesjukförsäkringen startar 1 januari, har fortsatt täckning för ALLA dina resor under kalenderåret 2020 som varar upp till och med 90 dagar, till samtliga länder i världen, oberoende av resans utgångspunkt. Försäkringen ger dig assistans om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan. Resesjukförsäkringen kan även användas som ett komplement till det Europeiska sjukförsäkringskortet för oplanerad vård vid resor inom EU (dock ej i det land du är skriven) samt hemtransport. Försäkringen ger dessutom utökad täckning för bagage, hyresrättsligt ansvarsskydd och kan tecknas till ett reducerat pris för par och minderåriga barn.     

Rivieraklubbens resesjukförsäkring kan tecknas oavsett om du är skriven i Sverige eller i Frankrike/Monaco. Det enda villkoret är att du har en adress (primärboende eller fritidsboende) i Frankrike, Monaco eller Schweiz. Försäkringen är endast möjlig att teckna för kalenderår.

Resesjukförsäkringen 2020 täcker: 

  • Assistans vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som inträffar under resa i annat land än det där du har din primäradress, inklusive sjukvårdskostnader, hemtransport och andra sammanhängande extrakostnader. Sjukvårdskostnader max 150 000 euro.
  • Vid resa i det land du har din primäradress kan du få assistans med hemtransport, men ej ersättning för vårdkostnader.
  • Bagage: Vissa ersättningar vid stöld, förstörelse eller förlust. Maxbelopp 2 000€.
  • Skydd för ansvar mot tredje man.
  • Försäkringen gäller för varje resa som varar upp till och med 90 dagar, till samtliga länder i världen, oberoende av resans utgångspunkt. Eventuell hemtransport sker endast till den försäkrades bosättningsland (Frankrike eller annat EU land). Försäkringen måste tecknas före avresedatum och kan inte förlängas att gälla utöver 90 dagar.

Avbeställningsskydd ingår inte.

Resesjukförsäkringens täckning framgår i detalj i tabellen HÄR.

Pris:
Enskild 75€
Par 130€
Barn under 18 år 65€

Det kan vara lämpligt att du, innan du tecknar Resesjukförsäkringen, tar reda på vilken försäkringstäckning ditt franska eller svenska bankkort ger.