Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Skola

Förskola

Föräldrar söker en plats i barnomsorgen, eftersom den inte är obligatorisk. Man erbjuds plats i den förskola som är närmast, men föräldrar kan ansöka om dispens från denna grundregel hos den lokala myndigheten. Rätten till en offentlig eller privat förskola inom rimligt avstånd är lagreglerad, men 2-åringar får delta i mån av plats. Utbudet av offentligt finansierade förskolor bestäms av kommunen, men därutöver finns en mängd andra varianter inom barnomsorg; föräldrakooperativ, dagmammor med mera.

Skolgång

I Frankrike är skolan obligatorisk mellan 6 och 16 års ålder men vanligast är att barnen börjar den frivilliga förskolan (école maternelle) redan vid tre års ålder. Förskolan har ett utbildnings- och läroprogram. Undervisningspersonalen har, för att bli behöriga, studerat i 5 år och har även möjlighet att arbeta på låg- och mellanstadiet.

De första fem obligatoriska åren som motsvarar låg- och mellanstadiet kallas école primaire och består av klasserna CP, CE1, CE2, CM1 och CM2. Detta följs av collège, högstadiet, som innefattar fyra år (6eme, 5eme, 4eme, 3eme).

Lycée, som det franska gymnasiet kallas, har fyra olika inriktningar, litterär, vetenskaplig/teknisk och ekonomisk. Årskurserna heter seconde, première och terminale. Gymnasiestudierna avslutas med examensprov som sedermera ger en examen baccalauréat ”le bac”. Efter högstadiet kan man även välja att gå en två- eller treårig fackskola som i slutänden ger en yrkesexamen (Brevet d'Études Professionnelles ”BEP” eller Certificat d'Aptitudes professionnelles ”CAP”).

Statliga och privata skolor med statligt kontrakt samexisterar inom samma statliga system. Därutöver finns ett fåtal privata skolor som inte får statlig finansiering. Privata skolor som är offentligt finansierade har lärare som är statligt avlönade, men de rekryteras av den privata skolan. Alla driftskostnader i de privata skolorna är offentligt finansierade och inspektionerna och utvärderingarna är desamma som i de offentliga skolorna.

Undervisningen är i princip avgiftsfri i både offentliga och privata skolor, men föräldrar och privata företag bidrar i viss mån till finansieringen av verksamhet utanför undervisningen, främst till skolmåltider och tillsyn efter skoltid (motsvarande ”fritids”), men även försäkringar och viss utrustning för elever i högre årskurser.

I de privata skolorna varierar avgifterna kraftigt mellan skolorna. I genomsnitt är avgiften för privata skolor med statligt kontrakt 60 euro i månaden för grundskolor och 100 euro per månad för collège och lycée. För de privata skolorna utanför det statliga finansieringssystemet är avgifterna höga och föräldrarna betalar lärarnas löner, investeringar och driftskostnader. De privata skolorna med statligt kontrakt är vanligen icke-vinstgivande organisationer. Det är emellertid inte förbjudet i lagen att genera vinst och de kan skapa ett överskott i verksamheten genom att exempelvis hyra ut skollokalerna för extra aktiviteter. Grundregeln är dock att detta överskott inte får delas ut, utan det återinvesteras i verksamheten, för att uppnå dess målsättningar.

Anmälan

Du som skriver dig i Frankrike och har barn, måste anmäla barnen för skolgång till det stadshus (la mairie) som tillhör din kommun. Du kan skriva in ditt barn på en offentlig eller privat skola. Registrering sker senast i juni innan skolåret börjar.

För registrering i en offentlig skola, ger stadshuset en lista över de olika skolorna i ditt område. Om du vill skriva in ditt barn på en privat skola får du kontakta skolan direkt. Om du vill anmäla ditt barn till en annan skola än den du tillhör i din kommun, måste du ansöka om undantag från stadshuset. Tillstånd från borgmästaren krävs även om du vill anmäla ditt barn till en skola i en annan kommun än den där du bor.

Fortsatt svenskundervisning

På Villa Ingeborg i Cagnes sur Mer erbjuder Svenska Skolföreningen svenskundervisning en gång i veckan. Där finns även Kyrkans barntimme varje onsdag. Se Svenska Skolföreningen på Rivieran www.svenska-skolan.eu och Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Monaco, www.svenskakyrkan.se/sodrafrankrike. Svenska Skolan Svea i Beausoleil-Monaco erbjuder också svenskundervisning.

Förskola

Föräldrar söker en plats i barnomsorgen, eftersom den inte är obligatorisk. Man erbjuds plats i den förskola som är närmast, men föräldrar kan ansöka om dispens från denna grundregel hos den lokala myndigheten. Rätten till en offentlig eller privat förskola inom rimligt avstånd är lagreglerad, men 2-åringar får delta i mån av plats. Utbudet av offentligt finansierade förskolor bestäms av kommunen, men därutöver finns en mängd andra varianter inom barnomsorg; föräldrakooperativ, dagmammor med mera.

Skolgång

I Frankrike är skolan obligatorisk mellan 6 och 16 års ålder men vanligast är att barnen börjar den frivilliga förskolan (école maternelle) redan vid tre års ålder. Förskolan har ett utbildnings- och läroprogram. Undervisningspersonalen har, för att bli behöriga, studerat i 5 år och har även möjlighet att arbeta på låg- och mellanstadiet.

De första fem obligatoriska åren som motsvarar låg- och mellanstadiet kallas école primaire och består av klasserna CP, CE1, CE2, CM1 och CM2. Detta följs av collège, högstadiet, som innefattar fyra år (6eme, 5eme, 4eme, 3eme).

Lycée, som det franska gymnasiet kallas, har fyra olika inriktningar, litterär, vetenskaplig/teknisk och ekonomisk. Årskurserna heter seconde, première och terminale. Gymnasiestudierna avslutas med examensprov som sedermera ger en examen baccalauréat ”le bac”. Efter högstadiet kan man även välja att gå en två- eller treårig fackskola som i slutänden ger en yrkesexamen (Brevet d'Études Professionnelles ”BEP” eller Certificat d'Aptitudes professionnelles ”CAP”).

Statliga och privata skolor med statligt kontrakt samexisterar inom samma statliga system. Därutöver finns ett fåtal privata skolor som inte får statlig finansiering. Privata skolor som är offentligt finansierade har lärare som är statligt avlönade, men de rekryteras av den privata skolan. Alla driftskostnader i de privata skolorna är offentligt finansierade och inspektionerna och utvärderingarna är desamma som i de offentliga skolorna.

Undervisningen är i princip avgiftsfri i både offentliga och privata skolor, men föräldrar och privata företag bidrar i viss mån till finansieringen av verksamhet utanför undervisningen, främst till skolmåltider och tillsyn efter skoltid (motsvarande ”fritids”), men även försäkringar och viss utrustning för elever i högre årskurser.

I de privata skolorna varierar avgifterna kraftigt mellan skolorna. I genomsnitt är avgiften för privata skolor med statligt kontrakt 60 euro i månaden för grundskolor och 100 euro per månad för collège och lycée. För de privata skolorna utanför det statliga finansieringssystemet är avgifterna höga och föräldrarna betalar lärarnas löner, investeringar och driftskostnader. De privata skolorna med statligt kontrakt är vanligen icke-vinstgivande organisationer. Det är emellertid inte förbjudet i lagen att genera vinst och de kan skapa ett överskott i verksamheten genom att exempelvis hyra ut skollokalerna för extra aktiviteter. Grundregeln är dock att detta överskott inte får delas ut, utan det återinvesteras i verksamheten, för att uppnå dess målsättningar.

Anmälan

Du som skriver dig i Frankrike och har barn, måste anmäla barnen för skolgång till det stadshus (la mairie) som tillhör din kommun. Du kan skriva in ditt barn på en offentlig eller privat skola. Registrering sker senast i juni innan skolåret börjar.

För registrering i en offentlig skola, ger stadshuset en lista över de olika skolorna i ditt område. Om du vill skriva in ditt barn på en privat skola får du kontakta skolan direkt. Om du vill anmäla ditt barn till en annan skola än den du tillhör i din kommun, måste du ansöka om undantag från stadshuset. Tillstånd från borgmästaren krävs även om du vill anmäla ditt barn till en skola i en annan kommun än den där du bor.

Fortsatt svenskundervisning

På Villa Ingeborg i Cagnes sur Mer erbjuder Svenska Skolföreningen svenskundervisning en gång i veckan. Där finns även Kyrkans barntimme varje onsdag. Se Svenska Skolföreningen på Rivieran www.svenska-skolan.eu och Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Monaco, www.svenskakyrkan.se/sodrafrankrike. Svenska Skolan Svea i Beausoleil-Monaco erbjuder också svenskundervisning.