Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Flytta från Frankrike

När du flyttar från Frankrike och ska in i det svenska systemet igen är det viktigt att du meddelar dels den franska sjukkassan och den franska skattemyndigheten.

Vid hemflytt är det första steget att gå till Skatteverket och anmäla inflytt. Skatteverket i sin tur ska meddela Försäkringskassan i Visby om hemflytten så att man kan bli inskriven i Sverige igen. Detta kan dock ta upp till ett par månader. För att påskynda det hela är det bra att meddela den franska sjukkassan om din utflytt från Frankrike, som skickar ett intyg om att dina vårdrättigheter i landet har upphört (ett E108-intyg alt. E104-intyg). Ange datum för flytt, ditt securité sociale-nummer samt din nya adress i Sverige och skicka med ditt sönderklippta Carte Vitale. Brevet kan även skickas tidigare än flytt om man vill säkerställa sig om att den svenska Försäkringskassan för meddelande om datum för utflytt i tid. I sådant fall skickar du in ditt klippta Carte Vitale när flytten skett. Man kan även meddela Försäkringskassan i Visby om datum för tillbakaflytten, som på samma sätt då skickar ett E108-intyg till den franska sjukkassan. Du hittar en särskild blankett för att anmäla flytt till franska sjukkassan via ameli.fr - klicka här. Denna eller brevmallen nedan kan användas för att meddela den franska sjukkassan.

I Frankrike är man skattskyldig fram till flyttdatum och en inkomstdeklaration måste lämnas in för tiden fram till flytten. För att säkerställa att man får sin deklarationsblankett är det bra att meddela det lokala skattekontoret om flytten. Ange datum för flytt, ditt skattenummer, din nya adress i Sverige samt din tidigare adress i Frankrike. Använd gärna brevmallen nedan. Det kan även vara bra att se till att man kan logga in på skatteverkets hemsida och på så sätt säkerställa tillgång till deklaration och annan information. Glöm inte att även uppge din nya adress och datum för utflyttning i din deklaration året efter flytten.

I artikeln "Inte helt lätt att bli hemvändare" från Rivieranytt 3 2020 får du tips och råd om inskrivningsproceduren i Sverige och i "En enkel från Antibes" från Rivieranytt 1 2012, finns det fortfarande mycket matnyttigt om vad du bör tänka på vid flytten från Frankrike.

Vad gäller möjligheten att göra RUT-avdrag för utlandsflyttar, kan du läsa mer under fliken Flytta till Frankrike.

När du flyttar från Frankrike och ska in i det svenska systemet igen är det viktigt att du meddelar dels den franska sjukkassan och den franska skattemyndigheten.

Vid hemflytt är det första steget att gå till Skatteverket och anmäla inflytt. Skatteverket i sin tur ska meddela Försäkringskassan i Visby om hemflytten så att man kan bli inskriven i Sverige igen. Detta kan dock ta upp till ett par månader. För att påskynda det hela är det bra att meddela den franska sjukkassan om din utflytt från Frankrike, som skickar ett intyg om att dina vårdrättigheter i landet har upphört (ett E108-intyg alt. E104-intyg). Ange datum för flytt, ditt securité sociale-nummer samt din nya adress i Sverige och skicka med ditt sönderklippta Carte Vitale. Brevet kan även skickas tidigare än flytt om man vill säkerställa sig om att den svenska Försäkringskassan för meddelande om datum för utflytt i tid. I sådant fall skickar du in ditt klippta Carte Vitale när flytten skett. Man kan även meddela Försäkringskassan i Visby om datum för tillbakaflytten, som på samma sätt då skickar ett E108-intyg till den franska sjukkassan. Du hittar en särskild blankett för att anmäla flytt till franska sjukkassan via ameli.fr - klicka här. Denna eller brevmallen nedan kan användas för att meddela den franska sjukkassan.

I Frankrike är man skattskyldig fram till flyttdatum och en inkomstdeklaration måste lämnas in för tiden fram till flytten. För att säkerställa att man får sin deklarationsblankett är det bra att meddela det lokala skattekontoret om flytten. Ange datum för flytt, ditt skattenummer, din nya adress i Sverige samt din tidigare adress i Frankrike. Använd gärna brevmallen nedan. Det kan även vara bra att se till att man kan logga in på skatteverkets hemsida och på så sätt säkerställa tillgång till deklaration och annan information. Glöm inte att även uppge din nya adress och datum för utflyttning i din deklaration året efter flytten.

I artikeln "Inte helt lätt att bli hemvändare" från Rivieranytt 3 2020 får du tips och råd om inskrivningsproceduren i Sverige och i "En enkel från Antibes" från Rivieranytt 1 2012, finns det fortfarande mycket matnyttigt om vad du bör tänka på vid flytten från Frankrike.

Vad gäller möjligheten att göra RUT-avdrag för utlandsflyttar, kan du läsa mer under fliken Flytta till Frankrike.